Logo PietPut

Geothermie

Boormachine in actie

Geothermie

Boormachine in actie
Vlarel erkend

Wij, als PietPut, hebben een certificaat behaald waardoor we ons een Vlarel erkend bedrijf kunnen noemen.

In het kader van het Vlaams reglement inzake erkenning met betrekking tot het leefmilieu, heeft PietPut de juiste erkenning behaald. Dit laat ons toe om erkende boringen uit te voeren.

Vlarel erkend

Wij, als PietPut, hebben een certificaat behaald waardoor we ons een Vlarel erkend bedrijf kunnen noemen.

In het kader van het Vlaams reglement inzake erkenning met betrekking tot het leefmilieu, heeft PietPut de juiste erkenning behaald. Dit laat ons toe om erkende boringen uit te voeren.

WAT?

Geothermie is een duurzame energiebron die via een warmtepomp aardwarmte zal omzetten naar verwarming of koeling.

In de aardlagen kunnen wij tot 150m diep boren. Hoe dieper de boring hoe warmer de temperatuur. De temperatuur van de aardwarmte zal schommelen tussen 10 en 12 graden Celsius.

Voor verwarming of verkoeling van uw woning zullen wij de aanwezige warmte in de grondlagen opnemen. Via een gesloten circuit van buizen wordt de warmte naar een warmtepomp gestuurd. De warmtepomp zal de aardwarmte omzetten in de winter naar verwarming en in de zomer naar koeling voor uw huis.

Door het gebruiken van een gesloten systeem gaat er geen water verloren, omdat wij ons water/glycol mengsel laten circuleren. Door dit systeem kan geothermie gezien worden als een onuitputtelijke energiebron die bovendien ook duurzaam is. Er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstof voor verwarming of koeling.

Na de installatie van het systeem kunt u genieten van milieuvriendelijke energie!

Hoe werkt geothermie

HOE?

Na de boringen van de put zullen er verschillende buizen in de grond worden gestoken. Doordat de buizen een gesloten circuit vormen kunnen ze warmte of koude uit de dieper gelegen grondlagen opnemen.

Na de aansluiting op een warmtepomp, zal de pomp deze warmte door middel van compressie op een hogere temperatuur brengen in de winter. De warmtepomp zal het afgekoelde water terugsturen naar de grondlagen om weer warmte op te nemen.
U kan deze warmte gebruiken voor het verwarmen van uw huis en het gebruik van uw warm water. Zo verwarmt u uw huis zonder fossiele brandstof.

In de zomer is er de mogelijkheid om passieve koeling te creëren via het systeem van de warmtepomp.
De warmte zal uit uw huis onttrokken worden en via de warmtepomp terug in de grondlagen gestuurd worden. Deze warmte zal men in de winter terug kunnen opnemen.

Hoe werkt geothermie
©2022 PietPut – PrivacyverklaringCookiebeleid